Shortcuts:

PRA Group Logo 

Global links:

Zasady Dobrych Praktyk

 


KPF

Zasady dobrych praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) zostały opracowane we współpracy z firmami zrzeszonymi w KPF. Przyjęty do stosowania zbiór Zasad przygotowano w oparciu o najważniejsze normy działania stosowane przez kluczowe przedsiębiorstwa finansowe w Polsce. Księga Trzecia Zasad dobrych praktyk jest dedykowana firmom prowadzącym działalność windykacyjną. Podstawę do określenia Zasad stanowią reguły obowiązujące w polskim prawie. Firmy stosujące Zasady dobrych praktyk działają zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, moralnymi zapewniając opinię publiczną o działaniu w dobrej wierze sygnatariuszy.

Aktualna wersja Zasad Dobrych Praktyk dostępna jest pod adresem: https://kpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/.

 

Mają Państwo możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki KPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk KPF (ZDP) - szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć pod adresem: https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/.

ZDP

Kontakt

Wyślij wiadomość e-mail:
kontakt@pragroup.pl

Napisz do nas:
PRA Group Polska sp. z o.o.
Proximo 1
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Polska

Tel. (+48) 22 276 66 00
Fax. (+48) 22 852 05 52