Shortcuts:

PRA Group Logo 

Global links:

Polityka prywatności i obsługi ciasteczek

 

Polityka prywatności i obsługi plików cookies ("Polityka") ma zastosowanie w przypadku korzystania ze strony www.pragroup.pl, która jest obsługiwana przez PRA Group Polska Sp. z o. o. W dalszych zapisach polityki, PRA Group Polska może być określana, jako "My", "Nas", "Nasza" itp.

Prywatność danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy zobowiązani do ochrony i zachowania prywatności danych wszystkich osób odwiedzających naszą stronę internetową lub komunikujących się z nami elektronicznie.

Niniejsza polityka stanowi podstawę do przetwarzania przez nas wszelkich informacji przekazanych przez użytkowników naszej strony. W przyszłości możemy być prawnie zobowiązani lub też możemy zdecydować o konieczności aktualizacji polityki, zatem prosimy o regularne zapoznawanie się z jej zapisami podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane:

  • Szczegóły dotyczące odwiedzin strony internetowej m.in.: śledzenie aktywności, lokalizacji, logowań i innych tego typu danych oraz zasobów, do których użytkownik ma dostęp z naszej strony.
  • Informacje przekazane nam podczas kontaktu elektronicznego.
  • Informacje podane w odpowiedzi na którąkolwiek z naszych ankiet, w których użytkownik zgodzi się wziąć udział – gromadzenie i przetwarzanie danych wyłącznie w celach badawczych i analitycznych.
  • Informacje podane podczas zgłoszeń problemów z obsługą strony internetowej.

Wykorzystanie informacji

Zgromadzone informacje wykorzystujemy w następujących celach:

  • W celu upewnienia się, że treści prezentowane na naszej stronie internetowej są dostosowane w sposób najbardziej efektywny do użytkownika i jego komputera.
  • W celu zapewnienia użytkownikowi informacji, produktów lub usług, których użytkownicy oczekują lub którymi mogą być zainteresowani, jeśli wyrazili zgodę na kontakt w celu ich dostarczenia.
  • W celu umożliwienia udziału w interaktywnych funkcjach naszej strony, jeśli użytkownik zdecyduje się z nich skorzystać.
  • W celu informowania o zmianach na naszej stronie.

W celu dostarczenia informacji, produktów lub usług możemy kontaktować się za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, e-mail lub innych kanałów. Podając nam swój adres, numer faksu, numery telefonu lub adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych kanałów w celach kontaktowych.

Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest całkowicie bezpieczne, a zatem nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa takich informacji wysłanych do nas elektronicznie. Użytkownik przekazuje takie informacje całkowicie w oparciu o własne ryzyko.

Witryny internetowe osób trzecich

Podczas korzystania z naszej strony użytkownik może przejść do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas ("Witryny osób trzecich"). Witryny osób trzecich mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników oraz gromadzić i przetwarzać informacje osobowe i inne, o które proszą użytkowników. Nie mamy żadnej kontroli nad zewnętrznymi stronami internetowymi i dlatego nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Poprzez odesłanie do stron internetowych osób trzecich nie wykonujemy żadnych zobowiązań w imieniu tych podmiotów, nie promujemy ich, jak również nie mamy żadnego związku z operatorami lub kontrolerami witryn osób trzecich. Należy zawsze zapoznać się z polityką prywatności stron internetowych osób trzecich przed ich użyciem.

Serwis logowania

W celach statystycznych możemy automatycznie zbierać określone informacje i przechowywać w plikach logowania. Pliki logowania zawierają standardowe informacje zebrane przez serwery WWW, takie jak: adresy IP klienta, typ przeglądarki, dostawcy usług internetowych (ISP-internet service provider), rodzaj systemu operacyjnego, itp. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie przez PRA Group Polska, i nie są rozprzestrzeniane lub przekazywane stronom trzecim. Używamy tych informacji, które nie identyfikują indywidualnych użytkowników, w celu analizy trendów, w celu administrowania stroną internetową oraz do zbierania danych demograficznych o użytkownikach witryny w ujęciu całościowym, zbiorczym.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które witryny sieci Web umieszczają na komputerze użytkownika podczas ich odwiedzania. Pliki cookie są szeroko używane do prawidłowej pracy witryny, zwiększenia komfortu korzystania z niej, a także umożliwiają właścicielom witryny internetowej poznanie preferencji użytkownika.

Podobnie jak wiele innych stron, używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby móc gromadzić i przechowywać informacje o użytkownikach odwiedzających witrynę.

Pliki cookie umożliwiając monitorowanie, które zakładki strony użytkownicy uznają za przydatne, a które nie, pomagają nam zapewnić lepsze działanie strony internetowej. Pliki cookies w żaden sposób nie dają nam dostępu do komputera ani żadnych informacji o użytkowniku, poza informacjami, którymi użytkownik zdecyduje się z nami podzielić.

Użytkownik może wybrać czy chce zaakceptować czy odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można też zmienić ustawienia prywatności w ten sposób, aby zablokować witrynom sieci Web możliwość zapisywania plików cookie na komputerze. Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie z serwisu.

Użytkownik może także zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, tak, aby automatycznie akceptowała wszystkie pliki cookie lub aby powiadamiała użytkownika przy każdej próbie umieszczenia plików cookie przez witrynę, czy też tak, aby każdorazowo blokowała wykorzystanie plików cookie. Wyłączenie plików cookie może uniemożliwić niektórym usługom w sieci Web poprawne działanie.

Kroki mające na celu zarządzanie plikami cookie różnią się w zależności od przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookie, które znajdują się już na komputerze użytkownika czy jak odnaleźć katalog przechowujący pliki cookie, należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami.

Informacje o ustawieniach cookies dla poszczególnych przeglądarek można znaleźć poniżej:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/gp/cookies/pl

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Należy pamiętać, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie uruchomienia plików cookie w przyszłości, może skutkować brakiem dostępu do pewnych obszarów lub funkcji serwisu i uniemożliwi nam uzyskanie informacji pozwalających nam na udoskonalanie treści i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobów ich wyłączenia można znaleźć na stronie: www.ociasteczkach.pl.

Kontakt

Wyślij wiadomość e-mail:
kontakt@pragroup.pl

Napisz do nas:
PRA Group Polska sp. z o.o.
Proximo 1
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Polska

Tel. (+48) 22 276 66 00
Fax. (+48) 22 852 05 52